מוכנות צה"ל לטרנספורמציה הדיגיטלית

סא"ל ליאור לוי, רע"ן תקשוב, מפקדת העומק21.08.2020

הקמת מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית והפעלתה החל מספטמבר 2019 , מאפשרות מתן מענה רב־ממדי בהפעלת כוחות בניין הכוח הדיגיטלי באופן מטריציוני