הפעלת השריון בצבא סוריה

רס"ן אבירן שטרית, חניך במכללה לפיקוד טקטי, מחזור כ', צוות מצפן. מ"פ ח', גדוד 52 ,חטיבה 40121.10.1999

כוחות השריון של הצבא הסורי רכשו מגוון כשירויות חדשות במלחמת האזרחים הנוכחית, בהן יכולת לחימה בשטחים סגורים ובנויים, ביצוע פעולות מבצעיות ברמה רב־חילית ושיתופי פעולה עם זרועות אחרות. אש נגד אדם הפכה גם לאש העיקרית של הטנקים