הלקחים המערכתיים מלחמת האזרחים בסוריה - והטקטיים

אלוף אמיר ברעם, מפקד פיקוד הצפון21.10.2020