ספר: המיקוד המבצעי

מימי קדם עסק האדם במדע המלחמה ובאומנותה ובמנעד שבין החשיבה התיאורטית המופשטת לפיתוח כלים ובין היכולות המעשיות למימושה. עם השתנות הזמנים והתקדמות ההיסטוריה השתנה הקשר בין המלחמה והפעלת הכוח, ועל כן עבור כל תקופה יש לפתח ידע חדש ורלוונטי המתאים לה. 

הספר שלפניכם מציע גישה חדשה להסתכלות על העשייה הצבאית בעידן הנוכחי, בעיקר בהקשר של ישראל כמדינה מערבית שנדרשת להפעיל כוח להישרדותה. 

הספר מפתח גישה המנתחת כמה תפיסות תיאורטיות העוסקות בתופעת המלחמה, וכן את ההשתנות בהפעלת הכוח בעולם בכלל ובמרחבנו בפרט כחלק מרצף היסטורי. 

מתוך כך מוצג מודל תיאורטי - גישת המיקוד המבצעי - המאפשר להבהיר את ההישג האסטרטגי הנדרש, וממקד את העשייה הצבאית להשגתו. המודל מאפשר לשפר את השיח בין המדינאים לאנשי הצבא, ואת השיח הפנים־צבאי על הפעלת הכוח ועל בניינו. 

 

אלוף יעקב בנג'ו - מפקד שדה ששירת במגוון תפקידים בכירים בפיקוד ובמטה: פיקוד על חטיבות ואוגדות ותפקידי מטה מרכזיים במפקדה הכללית של צה"ל. 

סא"ל מתניה צחי - עוסק זה למעלה מעשור בסוגיות של הפעלת הכוח ושל בניינו במטכ"ל, ומוביל גיבוש וכתיבה של תורות ותפיסות ברמה המטכ"לית. 

המיקוד המבצעי/יעקב בנג'ו ומתניה צחי/ 2019, 246 עמודים

המיקוד המבצעי/יעקב בנג'ו ומתניה צחי/ 2019, 246 עמודים