ספר דיגיטלי: אתגרים ומתחים בתהליך בניין הכוח

ספטמבר 2019 / 17.09.19

הספר מבקש להפנות את תשומת לבנו באמצעות המאמרים המכונסים בו, לחשיבות העצומה שיש לביטויים הרבים של בנין הכוח על יכולתו העתידית של צה"ל לעמוד בהצלחה מול איומים מגוונים. זאת מתוך נקודת המוצא שהיכולת הזו מושפעת בעיקר מתהליכים ארוכי טווח ופחות מקבלת החלטות בעת האירועים.

איך לקרוא את הספר בתצורה דיגיטלית?

* לקריאת הספר בפורמט דפדוף יש ללחוץ על "דפדוף בגיליון".

* להורדת הספר יש ללחוץ "הורדת PDF".