ספר זה מסביר את המלחמה, אותה תופעה אוניברסלית המהווה גורם חשוב כל כך בתולדות המין האנושי.

הספר סוקר את התפתחות המחשבה הצבאית במאות ה־19 וה־20 כיחידה נפרדת, הואיל ומאז המהפכה הצרפתית לבשה המלחמה אופי חדש עקב הקמתו של צבא ההמונים. מלחמות העם ההמוניות שחררו כוחות רוחניים ומוסריים שהיו גנוזים עד אז. מכאן ואילך התפתחה גם טכנולוגיה עשירה. גורמים אלה הביאו לצורך ביצירת תורות חדשות שיתאימו לתנאים הנתונים ולנסיבות. מפנה מהפכני זה משמש נקודת מוצא למחקר המובא בספר זה.

נראה שעם הופעתו של הנשק הגרעיני הושגה נקודת שיא בתחום התורה הצבאית ויישומה. האנושות הגיעה אל פרשת דרכים. העתיד יכול להוביל לשואה גרעינית או לביטול מוחלט של המלחמה.

המחקר כולל את תורותיהם של חשובי הוגי הדעות הצבאיים. תורות חולפות, תורות שערכן, חרף כל תמורות הטכנולוגיה, נותר שריר וקיים. בין אלה תופסות את המקום הראשון משנתו של קלאוזביץ. כמו כן מתוארות משנותיהם של ז'ומיני, מולטקה, שליפן, פוש, זאקט, לודנדוף, פולר, לידל הארט, מהן ודואה.

המחבר (2008-1921) היה מומחה להיסטוריה צבאית וראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. עלה לארץ ב־1936 במסגרת עליית הנוער, ונמנה עם אנשי מנגנון הקבע של "ההגנה". במלחמת העצמאות לחם בחטיבת גבעתי ואחריה התמנה למפקדה. לאחר מיכן מילא תפקידי פיקוד, מטה והדרכה.

ואלך למד היסטוריה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובהמשך השתלם בהיסטוריה צבאית בבריטניה. עם שובו לארץ השתחרר מצה"ל והתמסר למישור האקדמי. כת בספר בגרמנית ופרסם מאמרים וערכים בנושאי צבא ובטחון בכתבי עת מקצועיים ובאנציקלופדיות.

מתוך ההקדמה למהדורה החדשה שכתב מפקד המכללה לפיקוד ולמטה, תא"ל אודי בן מוחה: "ההגות הקלסית המובאת בספר זה היא אבן יסוד לכל מצביא ומפקד העוסק באומנות המלחמה. עם זאת, חובה עלינו לחקור ולהכיר גם תפיסות ודרכי מחשבה של תיאורטיקנים בני זמננו. [...] התפתחות המחשבה הצבאית ותיאוריות ניצחון יפות כשהן עומדות למבחן של חדש לצד ישן, מבחן המשתנה לצד הקבוע".

תורות צבאיות/יהודה ואלך/ 2019, 402 עמודים

תורות צבאיות/יהודה ואלך/ 2019, 402 עמודים