ספר : אמיתי ולא מוחשי

וירוסים, כופרות, האקרים ופוגענים הם מושגים שאנחנו פוגשים בכל יום בעולם עתיר הטכנולוגיה של ימינו. מושגים אלה מתארים התרחשויות מאיימות במרחב שיוצרים יחד המחשבים והתקשורת שביניהם - מרחב הסייבר. מהו הסייבר הזה? במה ההתרחשויות שבו שונות מאלו שהכרנו במציאות המוחשית, הלאוירטואלית? כיצד המערכה הצבאית מושפעת מהאיומים במרחב הסייבר? מה נשתנה בעידן הסייבר?

בספר זה מוצעות תשובות לשאלות אלה מנקודות מבט מגוונות - אך בעיקר מנקודת המבט האנושית. הסיפורים ממחישים את המאפיינים הייחודיים של עולם הסייבר דרך נקודת המפגש שבין תרחישים, שיטות לתקיפה ולהגנה במרחב הסייבר, ובין  אנשים שמנהלים ופועלים בארגונים, מגינים על ארגונים או תוקפים ארגונים בעולם הווירטואלי. הסיפורים הם מעשיות, דמיוניים, אבל רחוקים מאוד מלהיות פנטזיה חלקם כבר היו יכולים להתרחש וחלקם עשויים להתרחש בעתיד הקרוב.

סא"ל (מיל') דניאל נבנצאל הוא מומחה לסייבר, שהיה שותף להתפתחות עולם ההגנה באמצעות סייבר במערכת הביטחון בעשרים וחמש השנים האחרונות. בפועלו לקח חלק בעיצוב ההגנה בסייבר בצה"ל, במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות ומערכות הגנה, ובגיבוש שיטות פעולה, מדיניות וארגון. כהוקרה על פועלו ועל הישגיו הוענק לנבנצאל אות המערך הטכנולוגי על ידי הרמטכ"ל. כיום נבנצאל הוא שותף מייסד בחברת Resilience Cyber Security, המספקת שירותים אסטרטגיים בעולם הסייבר.

אמיתי ולא מוחשי: 1001 מעשיות מהסייבר/דניאל נבנצאל/ 2018, 224 עמודים

אמיתי ולא מוחשי: 1001 מעשיות מהסייבר/דניאל נבנצאל/ 2018, 224 עמודים

מתוך המבוא

בעולם סביבנו קיים מרחב צעיר בשנים, מרחב וירטואלי כמו גם פיזי, שבו מתקיימות במקביל מגוון התרחשויות דרמטיות. זהו מרחב הסייבר והוא כולל את מרבית התקשורת המתקיימת בין אנשים ובין ארגונים, מתקשורת אישית ועד תקשורת המונים. במרחב זה נמצא וזורם רוב ההון המניע את המערכת הפיננסית של העולם. במרחב זה מתרחשת פעילות של מדינות – מערכה מודיעינית, מערכה צבאית, והשפעה על תודעה ציבורית ובעקבותיה על משילות.

מאפייניו של מרחב זה מזכירים מאפיינים של ארץ חדשה, אולי אפילו של כוכב אחר. הכול שונה במרחב הזה; הוא לא מוכר למסיירים בו, חוקי הטבע שלו שונים, כללי המשחק שונים והתרבות שונה. מרחב זה מושתת על טכנולוגיה, אך הוא הוקם וממשיך להתפתח על ידי אנשים ומי שמניע את ההתרחשויות שבו הם אנשים. לכן, כדי להבין מעט את מרחב הסייבר חשוב להבין גם את הממד האנושי שבו.

בספר זה אתאר חלק ממאפייניו של מרחב הסייבר ואציע מספר תשובות לשאלה מה השתנה בעידן הסייבר, תוך התמקדות בממד האנושי. את העבודה על הספר התחלתי במסגרת תפקידי במערך ההגנה בסייבר בצה"ל, במגמה לגשר מעט על החוסר בספרות התורתית-מקצועית בתחום ההגנה בסייבר. בחרתי במדיום הסיפור, המיטיב להעביר את החוויה האנושית על מנת לפנות לקהל רחב ככל האפשר, כי פשוט כיף לקרוא סיפורים קצרים. אני מקווה שסיפורים אלה יפתחו צוהר להבנת העולם המתפתח סביבנו.