מהפצצות העומק במלחמת ההתשה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים

רס"ן (מיל') יצחק שטייגמן, לשעבר רמ"ד מחקר היסטורי בענף לתולדות חיל האוויר08.08.2018

בין החלטת ממשלת ישראל לבצע הפצצות עומק במלחמת ההתשה, ובין החלטת ברית־המועצות לשגר כוחות משלוח למצרים - יש קשר ישיר