בין הכרעה לניצחון, בין תמרון לשחיקה

אל"ם (מיל') יובל בזק, רמ"ט אוגדה 9108.08.2018

החיוניות של התמרון וההכרעה בלב המחשבה עליה מבוססת אסטרטגיית צה"ל, תובעות לתקף ולפרש מחדש את המושגים הללו כבסיס לשפה משותפת