מבצע חוק וסדר - 30 שנה אחרי

גל פרל פינקל, חוקר צבא ואסטרטגיה במכון למחקרי ביטחון לאומי

סא"ל (מיל') אבירם רינג, מפקד גדס"ר חטיבה 261 וסטודנט לתואר שלישי למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן01.04.2018

הפשיטה על הכפר מידון הייתה מבצע התקפי מורכב שאפשר לכוחות המתכננים והמבצעים לרכוש ניסיון ולצבור ביטחון ביכולות יחידותיהם וביתרונות הקרב המשולב