ניצחונו המוחץ של צה"ל במלחמת ששת הימים הושג במידה רבה בזכות הזרוע המשוריינת שלו - חיל השריון. ספרו של ד"ר עמיעד ברזנר ז"ל - השלישי בטרילוגיה העוסקת בהתפתחות המערך המשוריין מראשיתו - מתאר בפירוט ובדיוק, שהיו אופייניים למחבר, את התהליך שהפך את הניצחון ביוני 1967 לאפשרי. ספר זה נכתב כמחקר מסווג עבור המחלקה להיסטוריה בצה"ל. לקראת שנת היובל למלחמת ששת הימים מוצג מחקר יסוד זה לעיון הציבור הרחב.עמיעד ברזנר (2012-1927), לחם כמפקד בחטיבת הנגב במלחמת העצמאות, ולאחר מכן מילא מגוון תפקידי פיקוד, הדרכה ומטה בחיל השריון, והשתחרר בדרגת סגן–אלוף. לאחר שחרורו הפך להיסטוריון פורה ופרסם עשרות מאמרים ושלושה ספרים בנושאים שהיו מוכרים לו היטב הן כחוקר והן מניסיון אישי. ספרו הראשון עסק בהתיישבות בנגב, ואילו השניים שלאחריו עסקו בהתפתחות חיל השריון מראשיתו.

אש לפניו תלך / עמיעד ברזנר / 2017 / 380 עמודים

אש לפניו תלך / עמיעד ברזנר / 2017 / 380 עמודים