ספר: אלונקה על גב גמל

אלונקה על גב גמל/ ערן דולב/ 2017, 206 עמודים

אלונקה על גב גמל/ ערן דולב/ 2017, 206 עמודים

אלונקה על גב גמל מביא את סיפורו של השירות הרפואי במערכה לכיבוש ארץ ישראל בידי הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, 1918-1916. מערכה זו שמורה בזיכרון הקולקטיבי כמערכה מוצלחת ומעוטת נפגעים. בפועל, היא התאפיינה באבדות רבות הן בקרבות והן עקב תחלואה. אולם בניגוד למערכות אחרות, הצליח השירות הרפואי להתמודד היטב עם המשימות שהוטלו עליו.

הצלחה זו נבעה מיכולתה המקצועית של המערכת הרפואית וגמישותה להתאים עצמה לתנאים ולמטלות המשתנים. בבסיס כל אלו עמדה התמיכה הבלתי מסויגת של הדרג הפיקודי ובראשו המפקד העליון – גנרל אלנבי. מפקד זה היה אולי היחיד מבין המפקדים הבכירים במלחמת העולם הראשונה אשר ראה בבריאות החיילים מרכיב בסיסי ביכולת הגייסות להילחם ולנצח בשדה הקרב. התייחסות נאותה של מפקדים, כבר בשלב התכנון, אל היפגעות ותחלואה, הינו לקח חשוב המתאים לכל מערכה צבאית. רפואה צבאית מיטבית בשדה הקרב תתבצע ברוח הרפואה שלוותה את הגייסות במערכה בארץ ישראל, אשר התאפיינה במסירות, אומץ לב, הקרבה ומצוינות מקצועית.

תא"ל (מיל') פרופ' ערן דולב שירת כרופא בחטיבת הצנחנים, ובמלחמת ששת הימים שימש קצין הרפואה של חטיבת הצנחנים הסדירה. במלחמת יום הכיפורים היה מפקד הרפואה של פיקוד הדרום. ב־1976 השתתף במבצע יונתן לשחרור בני הערובה באנטבה. במלחמת לבנון הראשונה, ב־1982, היה קצין הרפואה הראשי של צה"ל. לאחר שחרורו ניהל במשך שנים רבות מחלקה פנימית בבית חולים, והיה חבר סגל הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופ' דולב שימש בתפקיד יושב ראש הוועדה האתית של ההסתדרות הרפואית בישראל. מאז פרש לגמלאות מלמד פרופ דולב במכללה האקדמית תל־חי.