מלבנון השנייה לשלישית - תובנות של מג"ד מהמלחמה

אל"ם יואב מרדכי, מפקד צוות בקורס פו"ם אלון27.11.2016

ראייה מפוכחת ואמיצה של הכשלים עימם הגיע צה”ל למלחמת לבנון השנייה והתנהלותו בה יאפשרו מוכנות וביצועים טובים יותר בעימות הבא