מבט מפוכח על מלחמה מסוג אחר

תא"ל איתי ברון, לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן27.11.2016

בהיעדר ניצחון ברור וחד־משמעי, במבצעים שתכליתם להשיג הרתעה יש להפריד, ככל שניתן, בין האירועים והתחושות במהלך הלחימה לבין השפעותיה בטווח הבינוני והארוך