לאחר מלחמת ששת הימים נכזבה תוחלתה של מדינת ישראל לזכות בשלום, ולאורך כל גבולותיה החדשים נמשכה הלחימה נגדה בדרכים שונות. קברניטי המדינה ביקשו לכפות על מדינות ערב להפסיק את האש, והטילו משימה זו על צה״ל. למטרה זו יזמו מפקדים בצה״ל פעולות מיוחדות, משולבות ונועזות בעומק שטח האויב (אזורי הנילוס במצרים ודמשק בסוריה), שהתבססו בחלקן הגדול על היכולות החדשות לאיגוף אווירי וימי שהקנתה ההצטיידות של כוחות צה״ל באוויר ובים – במסוקי תובלת סער, במטוסים, בסירות ובספינות טילים.

מקצת הפעולות הללו, כגון לקיחת המכ״ם המצרי, פיצוץ מטוסי חברות התעופה הערביות בשדה התעופה בביירות וכיבוש האי שדואן, זכו להד נרחב בעולם ותרמו באופן משמעותי להאדרת תדמיתו של צה״ל. לפעולות האלה הייתה השפעה חשובה על מידת הביטחון שחשו אזרחי ישראל בכוחו של צה״ל.

אלוף (במיל׳) ד״ר חיים נדל, שהיה שותף לחלק הארי של המבצעים המיוחדים והמשולבים של כוחות צה״ל בתפקידיו כראש ענף מבצעים במטכ״ל וכמפקד חטיבת הצנחנים הסדירה, מתאר ומנתח את התפתחותם ואת השפעותיהם של המבצעים הללו. הספר מציג לראשונה תמונה מקיפה ומקצועית של התקופה שבה פרץ צה״ל גיאוגרפית ותודעתית את המסגרת של קווי הגבול הקרקעיים. בשל כל אלה, המעז מנצח הוא ספר חובה להבנת התפתחות המבצעים המיוחדים והמשולבים בצה״ל.

 

המעז מנצח/חיים נדל/ 2015, 289 עמודים

המעז מנצח/חיים נדל/ 2015, 289 עמודים