אנו חווים שינויים מהירים בעולם המלחמה. הספר טוען שקצב השינויים האלו אינו הדרגתי אלא נעשה בדרך של מהפכות, ומציע לנו כלים להתמודדות עם העתיד באמצעות לימוד מושכל של העבר. לצורך זה בוחן הספר קרבות חשובים מארבע תקופות שבהן החדשנות הצבאית הגיעה לממדים מהפכניים - מהפכת אבק השריפה, המהפכות התעשייתיות הראשונה והשנייה ומהפכת המידע. 

"'סערת פתע המשנה סדרי עולם'. מילות תלונה אלה, שנאמרו על־ידי איטלקי בן ראשית המאה השש־עשרה, יכלו בה בקלות להישמע מפי לוחם סודני ב־1898 לנוכח מכונות הירייה הבריטיות, צרפתי ב־1940 המתנסה בבליצקריג הגרמני, או עיראקי ב־1991 המתייצב מול פצצות חכמות אמריקניות. כולם מצאו את עצמם בלב מהפכה צבאית שלא הבינו - וכולם שילמו ביוקר על פיגורם.

פלישת צרפת לאיטליה ב־1494 חנכה את העידן המודרני שבו הלחימה, שקפאה על שמריה פחות או יותר במשך אלף שנים, עמדה להשתנות במהירות מבלבלת. תהליך זה עתיד היה להוביל כמה מדינות לשליטה, אחרות לשכחה. הוא עתיד היה לשבש את מאזן הכוחות ראשית באירופה ואחר כך ברחבי העולם כולו, ולהוליד את ההגמוניה המערבית שלא הועמה אפילו עד ימינו. הוא עתיד היה לשנות את עצם טבעה של המדינה, להניע בעצמה רבה את צמיחת הממשלות המודרניות ואת התפשטותן חסרת המעצורים והפיכתן ללווייתני המאה העשרים. השפעתו ניכרת עדיין, כאשר כוחות מזוינים ברחבי העולם מתמודדים עם טכנולוגיית מידע המשנה את פני המלחמה באופן יסודי ובלתי צפוי בה במידה".

הדיון בקרבות איננו סטרילי - הוא מנסה לברר את השפעתו של מטח קליעים על חיילי הקו הראשון, השפעתה של מכונת ירייה על יחידת נושאי כידון מסתערת, ושל פצצת תבערה על שכונה מלאה אזרחים. הוא מבקש להתמקד בחייל הנאבק כדי להרוג ולהישאר חי ובמפקדו הנאבק להשתלט על הלוגיקה חסרת הרחמים של הטבח. הסיפור ההיסטורי וניתוחו כתובים ברהיטות ונקראים בנשימה עצורה.

חדשנות במלחמה/מקס בוט/ 2015, 624 עמודים

חדשנות במלחמה/מקס בוט/ 2015, 624 עמודים