גדוד בני ערב הינו ספר ייחודי המציג לראשונה היסטוריה מבוססת מחקר של יחידת המיעוטים בצה"ל. בספר מוצגים תהליכי ההקמה של היחידה עוד בטרם הכרזת המדינה, ופעילותה הצבאית במהלך מלחמת העצמאות ועד תום מלחמת סיני.הספר כולל תיאור של היחסים בין קבוצות המיעוטים השונות שהיו חלק מהיחידה - מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדואים וצ´רקסים - לצד תיאור ההווי המיוחד ביחידה. חלק נכבד ממנו מוקדש למדיניות הגיוס של בני המיעוטים ולתיאור תהליך החלת חוק גיוס החובה על הצעירים הדרוזים, המצייר תמונה שונה מזו המוכרת. ד"ר רמי זיידאן הינו חוקר בתחומי ההיסטוריה ומדעי המדינה. מחקריו התפרסמו במספר כתבי עת חשובים, והם מתמקדיםבחברה הערבית בישראל ובשלטון המקומי בישראל. כיום משמש ד"ר זיידאן חוקר ומרצה אורח במכון טאוב לחקר ישראל באוניברסיטת ניו־יורק.

גדוד בני ערב/רמי זיידאן/2015, 235 עמודים

גדוד בני ערב/רמי זיידאן/2015, 235 עמודים