ללמוד מהריינג'רים

רס"ן אורן לינצ'בסקי, ראש הלשכה של ראש להק אוויר21.10.2014

נראה שלריינג'רים יש יותר כוח מחץ בהתקפה מאשר לגדס"רים של צה"ל בשל
תורת לחימה משופרת. הגדס"רים יכולים רק להרוויח מלימודה ומיישומה של
התורה הזאת