עקרונות לחניכה ברמת הגדוד והפלוגה

אל"ם אליעזר טולדנו, מח"ט הצנחנים

סא"ל ירון שרוני, מפקד גדס"ר הצנחנים21.08.2014

חניכה היא פעולה מתמשכת שבה מדריך המפקד את פקודו כדי לקדם
אותו ובכך לקדם את היחידה כולה. כל מפגש בין המפקד לפקוד - פורמלי
וא־פורמלי - הוא הזדמנות לחניכה