מולדת כפוית טובה

סא"ל (דימ') אלימור מַקּ ֶב ֶת, לשעבר מהנדס ביחידת טכנולוגיה21.06.2014

היהודים התגייסו בהמוניהם לצבא גרמניה במלחמת העולם הראשונה
- ובכלל זה לחיל האוויר - ושילמו מחיר דמים כבד. למרות זאת הם
הואשמו בהשתמטות ובאי־נאמנות