קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים

הספר עוסק בהחלטותיו של הפיקוד העליון בצה"ל ובמרכזו הרמטכ"ל, רא"ל דוד אלעזר, לקראת מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה. הספר חושף את הקורא לדיונים, הסוערים לעיתים, של הרמטכ"ל עם אלופי המטה ועם חבר יועציו, לדיונים "בשלוש עיניים" עם שר הביטחון משה דיין, ב"מטבח" של גדולה ובביקורים במפקדות בצפון ובדרום. אגב כך נחשפים, בין התיר, היחסים האישיים והמתחים שבין בעלי התפקידים שהשפעתם על קבלת ההחלטות לא הייתה מבוטלת.

התיאור המפורט התאפשר הודות לעושר הרב של המקורות שנאספו במחלקה להיסטוריה בצה"ל. מכשיר ההקלטה שהוצב על שולחנו של הרמטכ"ל ב"בור" אִפשר, מעבר לתיעוד מדויק של השיחות והדיונים שהתנהלו בו, גם עמידה על נימות קול ומצבי רוח. עושר זה של מקורות אפשר להעמיד לרשות הציבור ספר חשוב ביותר, המספר לראשונה באורח מוסמך ובצורה סדורה ומרתקת את הסיפור הסבוך והמפותל של קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמה הקשה ההיא.

מלחמה ביום הכיפורים/שמעון גולן/2013, 1348 עמודים

מלחמה ביום הכיפורים/שמעון גולן/2013, 1348 עמודים