הספר הוא אוטוביוגרפיה מקצועית המסופרת כיומן. בספר מתוארת התקופה שבה פיקד המחבר על גדוד מיוחד - יחידת מודיעין למטרות. בספר הכותב חושף בפנינו את ההחלטות הנבונות שקיבל לצד שגיאותיו וכן את הישגיו לצד כישלונותיו. שגיא אינו מתאר רק את האירועים אלא גם מלווה אותם בהערות מקצועיות מעמיקות המבוססות על הספרות הצבאית המקצועית הקלסית. 

בשל השילוב הזה, הספר הוא מדריך למפקדים ולקציני מטה בדרג הזוטר ובדרג הבינוני, שמאפשר להם ללמוד מניסיונו של המחבר ולבחון את התנהלותם המקצועית.

הודות לגילוי הלב ולהומור שבו נכתב הספר הקריאה בו זורמת ומהנה.

אל”ם (מיל‘) רז שגיא היה במשך שנים רבות מפקד לוחם במערך החי”ר בצה”ל, בעל תואר מוסמך בהיסטוריה צבאית.

 

להיות מג"ד/רז שגיא/ 2013, 284 עמודים

להיות מג"ד/רז שגיא/ 2013, 284 עמודים