העשור הראשון לאגף המודיעין בצה"ל

בדומה לשאר חילות צה"ל ומערכיו היו שנות העשור הראשון של מדינת ישראל שנים מעצבות. אולם באמן תהליכי העצוב היו מורכבים וארוכים יותר מאשר אצל מקביליו מכמה סיבות היסטוריות וארגוניות ובהן הגדרתו כאגף עצמאי במטכ"ל רק בשנת 1953. במהלך העשור הפך אמ"ן ממחלקה מקצועית במטכ"ל לאגף עצמאי אשר הפך ל"מעריך הלאומי" הן בהיבטים מחקריים והן בתחום האיסוף.

הספר אמן יוצא לאור מתאר את שנות העיצוב לא ממבט היסטורי אלא בעדשה מקצועית. הוא בוחן את התפתחות ממשקי העבודה של אמ"ן כמערכת מול קברניטי המדינה מול מפקדות עמיתות בצה"ל ומול יחידותיו. הבחינה שמה דגש על הדרך בה הגדיר אמ"ן את משימותיו ואת התפוקות שעליו לתת בממשקים השונים. בנוסף, המחקר מתאר את התפתחות תפיסת ההפעלה של אמ"ן. במבט על שנות החמישים, בולטת תרומתו האישית של יהושפט הרכבי שעמד בראשות אמ"ן במשך למעלה ממחצית העשור, והספר גם מוקדש לזכרו.

דוד סימן־טוב שירת שנים ארוכות באגף המודיעין בצה"ל בתפקידי מחקר ואיסוף, בעשור האחרון שימש כחוקר במכון לחקר מודיעין אמ"ן.

ד"ר שי הרשקוביץ שירת שנים רבות כקצין מחקר באמ"ן וכחוקר במכון לחקר מודיעין, כיום הוא מלמד בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לתקשורת במכללת ספיר.

אמ"ן יוצא לאור/דוד סימן־טוב ושי הרשקוביץ/2013, 264 עמודים

אמ"ן יוצא לאור/דוד סימן־טוב ושי הרשקוביץ/2013, 264 עמודים