הממד החמישי היערכות ישראל למתקפת סייבר נרחבת

אל"ם נתי כהן, רמ"ח תכנון באגף התקשוב, בוגר מב"ל21.12.2013

הסייבר הפך לממד הלחימה החמישי, והאיומים הנשקפים
ממנו חמורים לא פחות מאשר האיומים שנשקפים לישראל
מכל הממדים האחרים. לכן יש להקים בצה"ל פיקוד סייבר