צחצוח חרבות וצהלת סוסים

ד"ר אשר שפריר, בלשן, עורך ומתרגם בלשון העברית ובסוציולוגיה של הלשון21.08.2013

בשתי משניות מוזכרים רוב כלי הנשק האישיים שהיו קיימים בעולם העתיק. שמות כלי הנשק ניתנים בלשון המקרא ובלשון חז״ל