תורת הביטחון היא הסיבה לכישלון ההתרעה ב-1973

סא"ל (מיל') רוני אמיר, לשעבר ראש תחום דוקטרינה בחיל האוויר21.06.2013

ערב מלחמת יום הכיפורים נשען הממסד הביטחוני־מדיני על תפיסת
התרעה שלא הייתה רלוונטית למציאות. הכישלון לפתח תפיסת התרעה
רלוונטית - שהיא חלק מתורת הביטחון - רובץ לפתחנו ב־2013 לא פחות
מאשר ב־1973