על היגיון ועל שיקולי מדיניות במזרח התיכון

א“ש , חוקר בתחום הביטחון הלאומי21.04.2013

המזרח התיכון מספק לנו שפע של דוגמאות
למשטרים שפועלים בניגוד למה שלכאורה הוא
הגיוני ושקול. העובדה הזאת מחייבת אותנו בצניעות
ובפיכחון בבואנו לגבש מדיניות ביטחון לאומית