המיתוס של העימות האסימטרי

אריאל רייכרד, חוקר בסדנת המחקר למדע לטכנולוגיה ולביטחון על שם יובל נאמן באוניברסיטת תל־אביב21.04.2013

אין אמת בטענה הפופולרית שבכל עימות אסימטרי בין מדינה לבין ארגון
טרור וגרילה נגזר דינה של המדינה להפסיד. מההיסטוריה
אנחנו לומדים שבמקרים רבים דווקא המדינות מנצחות