הלחימה על ארץ ישראל-1917" מאת ג'ון גריינג'ר, בתרגום וביאור ראשון על ידי אלוף-משנה (מיל') ד"ר יגאל אייל.

פרוייקט תרגום הספר הוא פרי יוזמת המעבדה התפיסתית באגף המבצעים, בשיתוף חטיבת הצנחנים. מטרתו היא העמקת הידע הצבאי ההיסטורי, והידע המבצעי והתפתחותו בקרב קצונת השדה הצעירה בצה"ל.

הספר עוסק במערכה הבריטית לכיבושה של ארץ ישראל מידי הע'ותמנים, שהביאה לסיום שלטונם בארץ ישראל. תוצאות מערכה זו השפיעו במידה רבה על צורתו של המזרח התיכון כיום בכלל, ועל יצירת התנאים שאפשרו את הקמתה של מדינת ישראל בפרט

הלחימה על ארץ־ישראל 1917/גו'ן ד' גריינג'ר/2012, 295 עמודים

הלחימה על ארץ־ישראל 1917/גו'ן ד' גריינג'ר/2012, 295 עמודים