ספר: בנקודת הכובד מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכיפורים

"בשונה מספרים אחרים העוסקים בתופעת המצביאות בדרג–העל האסטרטגי, ספר זה מתמקד במצביאות בהתגלותה בדרג השדה הבכיר, בדרג מפקד האוגדה ובצוותו. לפנינו, אם כן, סיפור על מצביאות באופן בו התגלתה בשדה הקרב, בקרבות מלחמת יום הכיפורים של אוגדה 143, אוגדת שרון.
"מחברי הספר, אלוף (מיל‘) יעקב (ג‘קי) אבן ואל“ם (מיל‘) שמחה מעוז, מספרים לנו על אותה התרחשות הרואית שזכו ליטול בה תפקיד משמעותי:  ג‘קי אבן כסגן מפקד האוגדה ושמחה מעוז כעוזרו. השתתפותם האישית במלחמה היא מקור הסמכות שנטלו לעצמם לכתוב את סיפורם; אולם לא בסיפור חוויותיהם האישיות עוסק הספר אלא בתיאור המלחמה מנקודת המבט של קצינים בכירים שזכו להיות שותפים למעשה המצביאותי של מפקדם,  אלוף (מיל‘) אריק שרון.
"בחרתי להשתמש במילה סיפור, ולא מחקר, כי לסיפור טוב עוצמה רבה פי כמה ממחקר היסטורי מדוקדק מהסוג הממוקד בפרטים ומתאר בקפדנות רק מה שקרה, ללא עומק של סיפור, המלמד גם על מה שיכול לקרות. בתודעת חובה למען דורות של מפקדים ביקשו המחברים לתאר את ניסיונם באותה מלחמה, במטרה ללמד דור צעיר של מפקדי שדה בדרג הבכיר את מהותה של האחריות המוטלת עליהם, ועד כמה גורל המערכה מוטל על שכמם".

בנקודת הכובד מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכיפורים/יעקב (ג'קי) אבן, שמחה מעוז/ 2012, 310 עמודים

בנקודת הכובד מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכיפורים/יעקב (ג'קי) אבן, שמחה מעוז/ 2012, 310 עמודים