לקחים ממג״ד למג״ד

אל"ם אליעזר טולדנו, מח"ט הצנחנים21.12.2012

הכותב קורא לשיח מקצועי בין מפקדים מכהנים לבין עמיתים ופקודים
בעבר ובהווה