להבעיר את עורף האויב הפשיסטי

יעקב פלקוב, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב21.12.2012

הישגיה של תנועת הגרילה הסובייטית במלחמת העולם השנייה היו דלים למדי.
אולם הלקחים שניתן להפיק מהלחימה שלה רלוונטיים גם היום - במיוחד במלחמות
"היברידיות" שמשלבות לוחמה קונוונציונלית ולוחמה זעירה