המלחמה על קרב המגע

סא"ל גיל המבר, מפקד בה"ד 8 .בוגר פו"ם "אפק"21.12.2012

מפקדי צה"ל ביחידות הלוחמות
הרגילות אינם נלהבים להקצות
זמן לשיעורי קרב מגע. מדוע
הפך קרב המגע לנחלתן הכמעט
בלעדית של היחידות המיוחדות,
ומה ניתן לעשות כדי לתקן זאת?