פיקוד ושליטה על יחידות הלוגיסטיקה

תא"ל מופיד גאנם, קצין הלוגיסטיקה הראשי

סא"ל אריאל עמיחי, רמ"ד התורה האינטגרטיבית בחיל הלוגיסטיקה21.10.2012

מאפייניה הייחודיים של פלוגת המפקדה, היא פלוגת הלוגיסטיקה של
הגדוד, עושים את הפיקוד עליה לקשה יותר ולמאתגר יותר מאשר
הפיקוד על פלוגה מבצעית