כיבושי 1967 - האם הם תוכננו מראש?

סא"ל (מיל) ד"ר שמעון גולן, ראש התחום לחקר הרמה האסטרטגית במחלקה להיסטוריה בצה"ל21.06.2012

בניגוד לטענות שנשמעו לאחר מלחמת ששת הימים, כאילו ישראל
תיכננה מראש את מסעות הכיבושים, העובדות מלמדות שהאירועים
באותה המלחמה התפתחו באופן אקראי למדי