את ספרו החשוב של מיכאל הנדל גדולי המחשבה הצבאית הקלסית ניתן לראות כניסיון להחזיר עטרה ליושנה. תפיסתו של הנדל הייתה שיש להכיר את המחשבה הצבאית הקלסית, אשר הייתה בעבר ליבת התחום האסטרטגי, זאת לאחר שבעשורים האחרונים נדחקו לימודי הצבא לשוליים. תחילה נכללו לימודי הצבא במסגרת "לימודים אסטרטגיים". ולאחר מכן- עם התפתחותה של תת־הדיסציפלינה המקיפה יותר של יחסים בין־לאומיים הנקראת "לימודי ביטחון" וההרחבה חסרת התקדים של המושג ביטחון - כמעט שנעלמו מן התודעה. באוניברסיטאות בקושי מתעניינים בהם, ואילו הצבאות אינם נדרשים על־פי־רוב להגות הצבאית כתשתית ללימוד המקצוע הצבאי, או כבסיס לגיבוש דוקטרינות ותוכניות צבאיות.

בעוד אינטלקטואלים צבאיים לא מעטים נטשו בשלהי המאה ה־20 את העיסוק בנושאים צבאיים לטובת יחסים בין־לאומיים כלליים יותר, אולי בשל ייאוש ממעמדה השוקע של המחשבה הצבאית, נמנה הנדל עם המעטים שדווקא העמיקו את המחקר וההוראה בתחום הזה. הנדל קנה לו מעמד בכורה בתחום והפך לסמכות מרכזית בו.

היצירתיות שלו, מקוריותיו, סקרנותו, עומק מחשבתו, חריפות שכלו, השכלתו הכללית הרחבה באופן יוצאת דופן ויכולתו להעמיד דור של תלמידים וממשיכי דרך, שראו בו מקור השראה ולא נרתעו ממזגו הסוער, עשו אותו למורה ולחוקר מיוחד במינו. 

גדולי המחשבה הצבאית הקלסית/מיכאל הנדל/ 2011, 463 עמודים.

גדולי המחשבה הצבאית הקלסית/מיכאל הנדל/ 2011, 463 עמודים.