ההלם והתגובה

עו"ד אורי שטנדל, לשעבר יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים21.08.2010

ז ע ז ו ע , ז ע ם , ת ס כ ו ל
ומאמץ נואש להחזיר את
הגלגל לאחור - כך הגיבו
הפליטים הפלסטינים על
מעמדם החדש בעקבות
תבוסתם ב-1948 .בתגובות
הזעם האלה ובמאמץ של
ישראל לסכל את ניסיונות
הפלסטינים לפגוע בה
ולהחלישה מתמקד ספרו
החדש של שאול ברטל
"הפלסטינים מהנכבה
לפדאאיון 1949-1956"