איך מגדלים מצביאים

אל“ם עינב שלו, מפקד חטיבת מרכבות האש ומפקד מרכז האימונים באש במל“י. בוגר המכללה לביטחון לאומי21.04.2009

מצביאים מוכשרים הם נכס אסטרטגי
מהמעלה הראשונה. מדינות רבות משקיעות
מאמצים גדולים בהכשרת מצביאיהן, ודווקא בישראל,
שקיומה תלוי במידה רבה באיכות ההנהגה הצבאית שלה, יש ליקויים
רבים בתחום ההכשרה הזה. את הליקויים האלה צריך וניתן לתקן