גישת בקרת הנשק המודרנית גובשה בארצות הברית בשנות השישים של המאה העשרים, בעיקר כדי לתמוך ביציבות ההרתעה הגרעינית. אולם, לבקרת נשק תפקיד גם בסכסוכים אזוריים קונוונציונאליים. בקרת נשק, שבישראל מכונה "סידורי ביטחון", משמשת כאחד המכשירים בביטחונה הלאומי של המדינה מאז הקמתה: בהסכמי שביתת הנשק, בפירוז לא רשמי של סיני בין מבצע קדש למלחמת ששת הימים, בהסכמים עם סוריה ומצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים ובעוד מקרים רבים.

הספר בוחן את ההלכה והמעשה של בקרת נשק לאורך ההיסטוריה ועד ימינו אלה, את מקומה כמרכיב בביטחון הלאומי ואת תפקידה בסכסוכים אזוריים בכלל, ובמזרח התיכון בפרט.

ד"ר מיכה בר חיבר את הספר "קווים אדומים באסטרטגיית ההרתעה הישראלית", שיצא לאור בהוצאת "מערכות", וכן מאמרים בנושאים אסטרטגיים שונים

בקרת נשק וביטחון לאומי/בר מיכה/2008, 298 עמודים

בקרת נשק וביטחון לאומי/בר מיכה/2008, 298 עמודים