ספינות גדולות לפתרון בעיה גדולה

ספינת קרב מודרנית צריכה כיום לשאת ציוד וחימוש רב - במיוחד אם רוצים
להקנות לה יכולת להשתתף בקרב היבשה - ולכן היא צריכה להיות בנפח של
כ-500,2 טון לפחות. וטועה מי שחושב שספינות גדולות יותר הן גם פגיעות יותר.
ספינות אינן נפגעות משום שהן גדולות. הן נפגעות כשאינן מתגוננות כראוי -
אם משום שאין להן יכולת, ואם משום שאינן מפעילות כנדרש את היכולות שיש