לחימת הגיס בגזרה המזרחית

אלוף (מיל’) אביגדור (ינוש) בן-גל, מפקד הגיס הצפוני במלחמת של”ג21.07.2007

הפעלת הגיס במלחמת שלום הגליל הוכיחה את נכונותה של התפיסה שלפיה אין דרך מעשית לנצח במלחמה ללא מהלכים קרקעיים וללא השתלטות על השטח וכיבושו. כמו כן היא הוכיחה שאין תחליף לכוחות המשוריינים