עם תום מלחמת ששת הימים ניצבה מדינת ישראל מול מציאות גיאופוליטית וביטחונית חדשה. מציאות זו הציבה שורה של אתגרים שחייבו מענה מיידי- הגנה על גבולות ארוכים יבשתיים וימיים, שליטה על שטח גדול ובו אוכלוסיה כבושה באמצעות ממשל צבאי, ולאו מהדהד מצד מדינות ערב לקריאת הממשלה למשא ומתן על הסכם שלום. לאו זה אף לווה בפעילות לחימה לאורך הגבולות במטרה לכפות על ישראל לסגת ללא תנאי מהשטחים שכבשה. כל אלו התוו את תחומי הפעולה בהם עסק צה"ל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. מדף הספרים עשיר בספרות אודות שתי מלחמות אלו, אולם הוא דל ביותר באשר לתקופה שביניהן והכותרים המעטים העוסקים בה מתרכזים בפעילות הלחימה לאורך הגבולות. במהלך התקופה הזו התכונן צה"ל בדרכים שונות למלחמה נוספת. הספר "בין שתי מלחמות" מציג לראשונה בצורה סדורה את הפעילות הביטחונית בתקופה הזו על היבטיה השונים- השיח הביטחוני עם המדרג המדיני, גיבוש התפיסות המבצעיות, התוכניות האופרטיביות, התרגילים, ההתעצמות הצבאית וההיבטים התקציביים והמשקיים. תיאור מפורט זה מבהיר את הגורמים שעיצבו את יכולותיו של צה"ל בבואו להתמודד עם אתגר מתקפת הפתע המצרית-סורית ביום הכיפורים תשל"ד.

אלוף (במיל') ד"ר חיים נדל היה בתקופה המתוארת מפקד חטיבת הצנחנים. וכיום הוא חוקר ומרצה בהיסטוריה צבאי. ספרו זה משלב את נסיונו הרב כמפקד קרבי עם תובנות המחקר הארכיוני רחב ההיקף שערך במסגרת המחלקה להיסטוריה של צה"ל 

בין שתי המלחמות (1973-1967)/חיים נדל/2006/ 322 עמודים

בין שתי המלחמות (1973-1967)/חיים נדל/2006/ 322 עמודים