חידת תבוסתה של ארצות הברית בוויטנאם ריתקה חוקרים רבים ונראה שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה בתחום זה. חידה זו מקורה בפער העצום ביחסי הכוחות החומריים בין ארצות הברית לבין הוויטקונג - ארגון הגרילה הקומוניסטי שהוביל את המאבק - וצבא צפון וייטנאם: ובמאמץ העצום שהושקע בלימוד תורת המאבק בגרילה ובפיתוח ידע רלבנטי. הספר כמו לאכול מרק בסכין מתמקד במאמצים שעשו כוחות ארצות הברית לרכוש את ליבם של הכפריים בוויטנאם ולשלול מהגרילה את "מצע הגידול הטבעי" שלה. פעולות אלה שכונו "השכנת שלום" כרכו ביחד צעדים הומניטיריים מובהקים בתחומי חינוך, בריאות ורווחה יחד עם צעדים דרקוניים של עקירת ישובים ממקומם וחיסול אנשי גרילה. המחקר שעליו מבוסס הספר עשה לראשוה שימוש במסמכי המפקדות שהיו מופקדות על פעולות אלו, אשר נפתחו לפני שנים לא רבות לעיון הציבור. הספר פורס בפני הקורא פנים חדשות ולא מוכרות בעיקרן של הלחימה בוייטנאם, ואף שמדובר בזירה רחוקה ובמלחמה שהסתיימה לפני למעלה משלושים שנה, נראה שיש לסוגיות העולות בספר רלבנטיות רבה להתמודדות ארוכת השנים של מדינת ישראל עם הפלסטינים.

כמו לאכול מרק בסכין/טל טובי/2006, 330 עמודים

כמו לאכול מרק בסכין/טל טובי/2006, 330 עמודים