ספר: ברעום המנועים 50 שנה למלחמת סיני

יובל שנים חלפו מאז מלחמת סיני. היא הצטיינה בפער משמעותי בין תדמיתה לבין האירועים בפועל. מלחמת סיני נתפסה בעיני בני תקופתה כתגובה כמעט הכרחית לפעולות טרור טקטיות בגבול עם מצריים, וכשאר נכפה על ישראל לסגת מההישגים הטריטוראליים הניכרים שהשיגה, חשו בני התקופה שהישגי המלחמה אבדו.

זה זמן ידוע כי דוד בן גוריון בחר לצאת למלחמת קואליציה יזומה מתוך שיקולים אסטרטגיים מורכבים, ובהיבט הזה גם נשאה המלחמה פירות נאים. פתיחתם של מסמכים רבים על התקופה הזאת בארכיונים שונים בעולם מאפשרת לחוקרים להעמיק את הבנת הנסיבות המורכבות שהובילו להחלטה לצאת למלחמה, ולבחון בקפידה את השפעותיה. 

בספר "ברעום המנועים" מוצגים מסמכים ממלחמת סיני שטרם נחשפו לציבור, ומובאים בו מחקרים חדשים אודותיה, שמקצתם נערכו במסגרת מערכת הביטחון או ביוזמתה, ומקצתם במסגרות אחרות.

המאמרים דנים בקשת רחבה של היבטים מדיניים, אסטרטגיים, ארגוניים ולוגיסטיים - אשר יש בלימודו של כל אחד מהם משום חידוש והבנה טובה יותר שלנו של אותה המלחמה.

ברעום המנועים 50 שנה למלחמת סיני/חגי גולן, שאול שי/2006, 391 עמודים

ברעום המנועים 50 שנה למלחמת סיני/חגי גולן, שאול שי/2006, 391 עמודים