הדוקטרינה הצבאית הסורית בעידן הנשיא בשאר אסד

רס"ן עופר שמואלי, רמ"ד מתודולוגיה בחטיבת המחקר21.04.2006

השינויים הדרמטיים בסביבה האסטרטגית והאופרטיבית של סוריה מספקים לצבא סוריה חלון הזדמנויות ייחודי לעדכן את הדוקטרינה הצבאית שלו באופן שעשוי לאתגר את הנחות העבודה הקיימות בצה"ל בנוגע לתפיסת האיום וכתוצאה מכך גם בנוגע לתפיסת ניהול המערכה בזירה הצפונית