הטרילוגיה של המערכות העוקבות

אל"ם (מיל') ד"ר שאול שי, עמית מחקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי21.02.2006

החל מהמחצית השנייה של המאה ה־20 מרבית העימותים הם א־סימטריים ופורצים ביוזמת הצד החלש במגמה לשנות את הסטטוס־קוו. הצד החזק בעימות מתמודד עם האתגר הזה באמצעות סדרה של מערכות עוקבות שמטרתן ליטול את היוזמה ולהכריע את העימות לטובתו -עד כה במידה מוגבלת של הצלחה