ספר: המערכה הנשכחת: מלחמת רוסיה-יפן ומורשתה

מלחמת רוסיה-יפן (1904–1905) הייתה העימות הצבאי הגדול והמשמעותי ביותר בעשור הראשון של המאה ה־20. מלחמת העולם הראשונה השכיחה כמעט לחלוטין את המלחמה הזאת, ואולם, כיום ברור שהשפעותיה על מהלך ההיסטוריה בכלל, על אסיה בפרט, היו מרחיקות לכת. כך, למשל, היתה מלחמת רוסיה-יפן גורם עקיף, אך משמעותי לפרוץ מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הבולשביקית.

באסיה התפתח בעקבותיה האימפריאליזם היפני שהוביל להתנגשות עם ארצות־הברית, ובעקיפין, לשחרור עמי האזור מעול הקולוניאליזם המערבי. מטרתו של ספר זה היא להציב את מלחמת רוסיה-יפן במקום הראוי לה בתולדות המאה ה־20. ספר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין המחבר ובין 16 מומחים מתחומים שונים. זהו פרסום ראשון בעברית העוסק במלחמה, אך גם הניסיון הראשון במחקר לבחון במבט רחב את השלכותיה המדיניות, הצבאיות והתרבותיות של המלחמה על זירות וחברות שונות.

פרופ' רותם קובנר הוא ראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת חיפה ומתמחה בהיסטוריה מודרנית של יפן. הוא חיבר את הלקסיקון historical dictionary of the russo - japanese war, וכן פרסם כמה מאמרים על המלחמה והשלכותיה.

המערכה הנשכחת/רותם קובנר/ 2005, 635 עמודים

המערכה הנשכחת/רותם קובנר/ 2005, 635 עמודים