ספר: המלחמה הסובייטית באפגניסטן

חלפו אמנם למעלה מחמש עשרה שנים מאז נסוג הצבא הסובייטי מאפגניסטן, אך עדיין יש חשיבות ללימוד הלקחים שהופקו מלחימתו הממושכת שם במוג'אהידין. זו הייתה לחימה א־סימטרית בין צבא מאורגן ומצויד, אך זר בשטח, לבין קבוצות לוחמות שארגונן היה רופף, אך הן פעלו במגרשן הביתי וזכו לתמיכה רבה מבית ומחוץ. הספר המלחמה הסובייטית באפגניסטן, שנכתב בידי קצינים בכירים במטה הכללי הרוסי, פורס בפני הקורא תמונה מרתקת. מנותחים בו נושאים והיבטים שונים של המלחמה תוך הצגת תמונה כוללת שלה. את הדיון התיאורטי מלוות דוגמאות רבות. הקצינים האלה שחקרו את הנושא לאחר נפילת ברית־המועצות קרובים מאוד להוויית הצבא הסובייטי ועם זאת הם משוחררים ממחויבות ארגונית כלפיו.

הספר הזה אינו הגרסה המקורית של הקצינים הרוסים. עורכי המהדורה האמריקנית - לסטר גראו ומיכאל גראס - התמודדו עם תכניו באורח מעמיק, ובכל מקום שבו סברו שיש הטיה בשיפוט הם הוסיפו בנפרד את הערותיהם המלומדות. נראה שאם חלוף השנים נעשה סוג זה של התמודדות, של צבא סדיר מול כוח מזוין לא מדינתי, התופעה היותר נפוצה בעולם המלחמה והדבר מעורר עניין נוסף בספר זה.

לסטר גראו, סא"ל (בדימוס) ובוגר מלחמת וייטנאם, הוא חוקר ותיק במחלקה לחקר הצבאות הזרים בצבא ארצות־הברית. שני ספריו הקודמים מוקדשים לניתוח הטקטיקות, זו של הסובייטים וזו של המוג'האדין.

מיכאל גראס יליד סיביר, היה בעבר חייל ביחידת חי"ר ממוכן בצבא הסובייטי.

המלחמה הסובייטית באפגניסטן/לסטר גראו ומיכאל גראס/2005, 355 עמודים

המלחמה הסובייטית באפגניסטן/לסטר גראו ומיכאל גראס/2005, 355 עמודים