מאפייני הלוחם בעימות המוגבל

רס"ן מיכאל סנג, יועץ ארגוני לפיקוד המרכז ובעבר פסיכולוג-מנהל של מרכזי הערכה לאל"מים בממד"ה21.08.2005