חיזוק הקשר בין צבא הקבע לצבא המילואים

רס"ן ערן , קצין במטה הכללי ומשרת במינוי משנה ביחידת איסוף21.04.2004